Eğitim Sistemimiz

 • Çocuk merkezlidir. Her şey onların beklenti ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. ÇOCUKÇADIR…
 • Yaşayarak, uygulamalı öğrenme becerilerini geliştirmeyi hedefler.
 • Öğrenmeye ilgisini artırmayı hedefler. Her çocuğun ilgisini çekecek konu ve materyaller kullanarak her birine ulaşmayı ve öğrenmeye olan ilgilerini artırmayı amaçlar.
 • Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmeyi hedefler.
 • 21. yy yetkinliklerinin en önemlilerinden biri olan inisiyatif alabilme, karşılaştıkları problemleri çözebilme ve karar verebilme konularında onları cesaretlendirir.
 • Çevreye karşı duyarlı, küresel farkındalığa sahip, israf ve tasarrufu bilen, dünyamızı korumamız gerektiğinin bilincinde olan bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 • Toplumsal yozlaşmanın yaşandığı 21. yy' da kültürel değerlerini bilen, onlara sahip çıkan, ileriki hayatında bunları kullanarak insan haklarına saygılı toplum bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 • Gelişen dünyamızda değişen geleneksel öğrenme yöntemlerinin yerine bilginin yorumlanarak bireylerce yeniden düzenlendiği yenilikçi ve yeni yöntemleri kendi sistemimize uyarlayarak en iyiye ulaşmayı hedefler.
 • 2 - 6 yaş döneminde her bir ayın öneminin bilincinde olan kurumumuz, yaş gruplarında kesinlikle birleştirme yapmamaktadır. Her yaş grubunun programı o yaşın ihtiyaçlarına göre özenle hazırlanmaktadır.
 • Aile katılımları ile velilerimizi de eğitim planının ve uygulamalarının içine dahil ederek aynı dili kullanan yetişkinler oluşturmayı planlar.
Tüm bunları yapmaya çalışırken her şey tam anlamıyla çocuklara göre ve tamamen ÇOCUKÇA’ dır..

Programımız

Gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığı haftalık ders programımız içerisinde yer alan;

 • Sanat etkinliği
 • Müzik etkinliği
 • Okuma yazma hazırlık çalışması
 • Türkçe dil etkinliği
 • Oyun etkinliği
 • Eğlenceli bilim ve fen
 • Matematik çalışması gibi derslerimizle

eğlenceli, eğitici ve güzel zaman geçirerek eğitim sistemimizde hedeflediğimiz noktaya varmaya çalışıyoruz.

Branş Derslerimiz

Branş derslerimizle de amacımız, çocuklarımıza eğlenceli bir ortamda farklı konular, farklı seçenekler sunarak onların bu konulara olan ilgilerini artırmayı, farklı gelişim alanlarını desteklemeyi ve var olan yeteneklerini keşfedip geliştirmeyi planlıyoruz.  Branş derslerimiz çocukların seviyelerine inebilen, onları anlayabilen tamamen konusunda uzman ve tecrübeli kişiler tarafından verilmektedir.

 • Jimnastik – bale
 • İngilizce
 • Müzik- Orff
 • Satranç

Tam Zamanlı İngilizce

3 yaş gruplarımızda her gün bir ders İngilizce dersi ile başlıyoruz.  4 ve 5 yaş sınıflarımızda günün yarısı İngilizce yarısı okul öncesi eğitimi olarak planlanmıştır.   İngilizce derslerimiz çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlayacak ve keyifli bir şekilde planlanmaktadır.